500 321 555 | ul. Źródlana 11A, 60-642 Poznań
Czym tak właściwie jest ten holizm? 🤔
Zapewne już kiedyś spotkaliście się z określeniem „podejście holistyczne”, które mogło paść ze słów Waszych
terapeutów bądź lekarzy, ale jeżeli nie wiecie do końca co to konkretnie oznacza, spieszymy Wam z odpowiedzią 👇
W praktyce, spojrzenie holistyczne na zdrowie człowieka to traktowanie człowieka jako integralną całość, a nie jedynie wycinek wymagający szczególnej uwagi, np. chory kręgosłup. Całościowe ujęcie zdrowia człowieka zakłada także, że sfera fizyczna bezpośrednio oddziałowuje na sferę psychiczną, i odwrotnie.
Należy pamiętać także o tym, że organizm ludzki jest jak maszyna, w której muszą działać wszystkie układy, aby była sprawna. Dlatego leczenie każdej choroby i każdej dolegliwości powinno obejmować szerokie spojrzenie na pacjenta – na jego nawyki, tryb życia, sposób odżywiania, charakter pracy (praca siedząca, praca fizyczna itp.) oraz współistnienie innych, pozornie niezwiązanych ze sobą schorzeń. Wiele osób zna z własnego doświadczenia sytuację, kiedy zmagało się z nawracającą chorobą przewlekłą, której objawy i nawroty nie chciały ustąpić czy złagodnieć w trakcie leczenia wyłącznie kierunkowego. Natomiast schorzenie udało się opanować specjaliście, który spojrzał na problem zdrowotny pacjenta szerzej, traktując go jako całość i biorąc pod uwagę stan jego zdrowia na każdej płaszczyźnie.
Taki sposób pracy reprezentują również nasi terapeuci w MEDI_SPA 🙂 starając się dobrze poznać pacjenta, proponujemy różne formy terapii, którymi dysponujemy aby jak najbardziej dopasować formę pracy do niego i aby efekty były jak najlepsze. Robimy terapię 🤲 trenujemy 💪 rozmawiamy 👥 i pomagamy 😊
Zapraszamy Was serdecznie na zabieg 👋