500 321 555 | ul. Źródlana 11A, 60-642 Poznań

WIDEOANALIZA RUCHÓW I TEST FMS

Czym są wideoanaliza ruchów i test FMS?

Wideo realizacja ruchów + FMS- narzędzie pozwalające określić słabe punkty w motoryce i ergonomii ruchu, oraz umożliwiające ich eliminacje aby zminimalizować ryzyko kontuzji lub poprawić osiągi w uprawianej dyscyplinie sportowej. Poprzez dokładną analizę cyfrowego nagrania danej czynności odtworzonej w zwolnionym tempie można zaobserwować wszystkie detale oraz poszczególne fazy składające się na dany ruch.

Dzięki znajomości biomechaniki pozwala to na ocenę oraz wyeliminowanie pojawiających się współruchów, do wykonania których traci się cenną energię. Functional Movement Screen, (FMS) jest metodą badania przesiewowego,pozwalającą na ocenę funkcjonalną sportowca czy osoby trenującej amatorsko.

Na podstawie dokładnej analizy uzyskanych w teście wyników można określić występowanie słabych ogniw łańcucha kinematycznego. Punkty te oznaczają ograniczenia funkcjonalne lub asymetrie wśród zdrowej populacji. dzięki ocenie FMS jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwo doznania kontuzji lub urazu w trakcie wykonywania określonej aktywności oraz dobrać odpowiednie ćwiczenia aby w przyszłości jej uniknąć.

Cennik:
[90min / 150zł]